Privacy Policy

Wij respecteren uw privacy. Jouw gegevens worden niet ongevraagd met derden gedeeld. Benieuwd naar alle details? Lees ze hieronder.

Bewerk de privacy instellingen van jouw profiel (bijv. om deze onzichtbaar te maken).

Datum laatste wijziging: 22-12-2015.

Deze privacy policy is van toepassing op de persoonsgegevens van gebruikers van het bezorgersportaal en de Bezorger App van Post Service

Post Service respecteert de privacy van alle gebruikers van haar Bezorgersportaal en Bezorger App. Zij draagt zorg voor zorgvuldige behandeling van de door haar gebruikers verstrekte persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wordt beschreven hoe Post Service de persoonsgegevens van de gebruikers van haar Bezorgersportaal en Bezorger App verwerkt en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

Door gebruik te maken van het Bezorgersportaal en/of Bezorger App gaat de gebruiker akkoord met de volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn.

Hoe verzamelen

Post Service verzamelt persoonsgegevens van een gebruiker wanneer hij of zij deze persoonsgegevens aan Post Service heeft verstrekt via het Bezorgersportaal en/of Bezorger App, bijvoorbeeld door:

 1. Het gebruik van het Bezorgersportaal;
 2. Het gebruik van de Bezorger App;
 3. Tijdens (telefonische) contactmomenten;
 4. Zich aan te melden als bezorger.

Welke gegevens

Door Post Service worden de volgende (persoons)gegevens verzameld van de gebruiker door gebruik van het Bezorgersportaal en/of de Bezorger App:

 1. Bij een bezoek aan het Bezorgersportaal of bij gebruik van de Bezorger App slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd van het bezoek (‘Bezoekgegevens’);
 2. Tijdens het gebruik van de Bezorger App wordt uw locatie opgeslagen
  • Het type van uw telefoon
  • De versie van het besturingssysteem van uw telefoon
  • Uw huidige positie als u de app open/in beeld heeft (tijdens het bijwerken van gegevens)
  • Uw positie/looproute terwijl u een wijk aan het lopen bent. Om de 10 meter (accuraat op 10 meter) of 20 seconden. Deze gegevens worden gebruikt voor de berekening van de kilometers en calorieën.

Doeleinden verwerking

Post Service verwerkt deze persoonsgegevens voor de doeleinden ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening waarvoor de gebruiker de persoonsgegevens aan Post Service heeft verstrekt:

 1. Als de gebruiker Post Service om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Post Service de daarvoor verstrekte persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
 2. De GPS gegevens van uw looproute worden gebruikt om te zien of uw wijk ook daadwerkelijk is gelopen

Overige gegevensverwerking

Post Service kan de verstrekte persoonsgegevens ook gebruiken om haar gebruikers op de hoogte te stellen van producten en diensten en/of activiteiten van Post Service die interessant voor de desbetreffende gebruiker zouden kunnen zijn.

Anoniem gebruik voor analyse

Post Service kan verder de Bezoekgegevens alsmede andere persoonlijke gegevens van haar gebruikers (in geanonimiseerde vorm) gebruiken voor (i) statistische analyses en rapportages van het bezoek-, klik- en gebruiksgedrag op haar Bezorgersportaal en Bezorger App en (ii) analyseren en verbeteren van gebruik van het Bezorgersportaal en Bezorger App.

Cookies

Post Service maakt gebruik van cookies en andere vergelijkbare technieken om onder andere het gebruik van het Bezorgersportaal en de Bezorger App te analyseren en te verbeteren.

Post Service heeft geen toegang tot, of controle over, de cookies die worden gebruikt door derden (adverteerders). Daarop is uitsluitend hun privacy policy van toepassing. U kunt hier (Engelstalig) lezen hoe Google (voor Adsense, Adwords en Analytics) met deze gegevens omgaat en eventueel uw instellingen aanpassen.

Cookies uitschakelen

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers van de betreffende websites.

Doorgifte aan derden

Post Service zal de persoonsgegevens van haar gebruikers niet zonder toestemming van de betreffende gebruiker aan derden doorgeven, tenzij:

 1. De doorgifte geschiedt aan een door Post Service (voor de in deze Privacy Policy opgesomde doeleinden onder 3 – 5) ingeschakelde bewerker. Post Service heeft met deze bewerker een overeenkomst gesloten die erop toe ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
 2. Post Service op grond van een wettelijke verplichting of in een noodgeval gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties; of
 3. in de toekomst binnen Post Service een reorganisatie plaatsvindt (op welke wijze dan ook) met als gevolg dat Post Service persoonsgegevens van een gebruiker moet overdragen aan een andere organisatie.

Rechten gebruikers

Een gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. Een gebruiker kan zijn of haar gegevens bekijken in het persoonlijk account en die gegevens bijwerken. Indien een gebruiker verder gebruik wil maken van zijn of haar rechten, stuur dan een e-mail naar uw CB-er met het betreffende verzoek.

Bewaartermijn

Post Service bewaart persoonsgegevens voor altijd.

Beveiliging

Post Service heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van haar gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, denk hierbij aan (i) opslag van die gegevens in een beveiligde database met versleutelde back-ups, (ii) toegang tot de eigen gegevens via een persoonlijk account door een unieke gebruikersnaam en wachtwoord alsmede (iii) betaling(sopdracht)en aan Post Service via een encryptie-protocol (SSL of TLS of vergelijkbaar).

Ondanks dat Post Service alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden, die (helaas) inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer.

Wijzigingen

Post Service behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Elke aanpassing zal actief op het Bezorgersportaal en via de Bezorger App bekend worden gemaakt. Post Service behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Elke aanpassing zal actief op het Bezorgersportaal en via de Bezorger App bekend worden gemaakt.

Heb je vragen, suggesties of klachten over deze Privacy Policy: e-mail naar je CB-er